Pøedešlé  1  2  3  4  5  6 Následující

 

 

PORTFOLIO II. … 11 / 2019

… Ctný sbratel, íkejme mu teba pan F, si tímto práv objednal portfolio íslo dv z let 2000 a 2010. Portfolio první, které bylo v roce prodeje panu F dvacet let staré, dlící celou dobu od roku 1999 ve skíni, obsahovalo 25 autorských zvtšenin formátu 40x30 cm. Byly hotové, v erné kazet v podob knihy, stailo je "jen" prodat, s dobovými tiskovinami, s bílými rukavikami, vše pkn pohromad v erném kufíku. Portfolio II. ale bylo poteba zhotovit. A se to nezdá, práce trvala tém rok. Podailo se pesn navázat na formu P I. Jednalo se vlastn o pípravu autorské výstavy dl z let 1999 a 2009. Snadný byl výbr dl. Šlo o práce známé z výstav, z knih, z katalog, asopis, televize a u i z internetu …

PORTFOLIO IV. … 9 / 2020

… Pan F byl realizací P II. velmi potšen, já rovn. Ml jsem krásn uzavených 20 let tvorby v 50 nejvýznamjších ernobílých dílech a tšil se na oddech. Le pan F si pi pedání  na obd v nóbl restauraci zamnul ruce a pravil: pane Sejkot, te vám práv skonilo dalších deset let, e? Ml pravdu! Oddech mi nedopál, tšil se na dalších 25 ernobílých  fotografií z let 2010 - 2020 a já mu pipravil pekvapení v podob 25 barevných fotografií z let 1993 - 2018 v P IV. Zprvu ml nedvru a vyhradil si odmítnutí. Kdy jej ale pi pedvádní v luxusní restauraci uvidl poprvé, v polovin nedokav ekl: pane Sejkot, u mi, prosím, na ty fotografie nesahejte, zavete kazetu a dejte to ke mn na idli, ano, aby se jim nic nestalo …

 

 2/6