Pøedešlé  1  2  3  4  5 ... Následující
PBH PORTFOLI

 

PÍBH SEDMI PORTFOLIÍ ROMANA SEJKOTA

PORTFOLIO I. … 1999 / 2018

… Píbh sedmi sbratelských portfolií Romana Sejkota zaíná prvním z roku 1999, které obsahuje ernobílé fotografie z 90. let minulého století. Jsou na nich siluety en z interiér a z exteriér z prvních 10 let umlecké tvorby inscenovaných akt (1990 - 1998). Portfolio vzniklo na objednávku Praského domu fotografie k prodeji fotografií na veletrhu Paris Photo 1999. Nco se prodalo a zbylá ást byla u mne ve skíni a do roku 2017, kdy jsem pipravoval velkou souhrnnou výstavu pro Art Centrum Galerie 4 v Chebu. Bylo by pkné vystavit dobové zvtšeniny 40x30 cm, ale musely by se všechny speciáln rámovat a pak vyrámovat, aby sbratelské portfolio zstalo zachováno. Hmm. Zstalo proto ve skíni, ale brouk u se v hlav usídlil. Portfolio musí do svta, na trh s umním, vdy o nm 20 let nikdo nic neví.
… Kontaktoval jsem nkolik lidí a jeden z nich, íkejme mu nap. profesor B,  mi sdlil, e nevidí ádnou monost prodeje. To mé odhodlání jen posílilo.
… Po prodeji tetího pare z pti, ve chvíli, kdy jsem byl nadmíru spokojen a myslel si, e tím vše skonilo, se mne soukromý sbratel v záí 2018 v kavárn Veletrního paláce Národní galerie v Praze jemn zeptal: pane Sejkot, vy jste pece fotografoval i v následujících deseti letech, e? Netuše nieho, odpovdl jsem ano. Ano! Odpovdl jsem vzáptí vzrušen …

 

 

 1/6