Pøedešlé  1  2  3  4  5  6 Následující

 

 

PORTFOLIO VII. … 12 / 2021

… Ke kufíku s P VI. pináleí ješt druhý kufík plný knih z rzných let s fotografiemi RS. Krom akt knihy zahrnují ješt další oblasti tvorby RS, reportrá, balet, Computer Generated Images, 3D Photography, portréty, instalace, koláe. Nap. fotografický dokumentární píbh "O sportovci", ocenný v souti World Press Photo 1994, byl v podob plakátu / katalogu pidáván ke všem portfoliím I. - VI., tebae nešlo o umlecký akt. Tak pirozen vyrašila idea vzniku závreného sedmého portfolia, rozdleného do sedmi kapitol, obsahujících sedm dl, celkem 49 prací. Drobnosti mistra, eeno hudební terminologií, z let 1981 - 2021, z rzných oblastí tvorby obtín zaaditelných do šesti pedcházejících kompaktních portfolií. Bonusem jsou televizní filmy, videa a 3D fotografie. Vše je uloeno na zlatém archivaním DVD a bílé flash-card ve tvaru bankovní karty …

PORTFOLIO III. … 2022

… Trojka s klasickými ernobílými inscenovanými akty má smlu, e pišla do období let 2010 - 2020, kdy se RS pln vnoval novým technologiím a umleckým formám (poítaová manipulace, CGI, 3D, plenoptické snímání, instalace), tem velkým souhrnným osobním výstavám (Vodany, Sokolov, Cheb) a vzniku webové stránky www.SEJKOT.com. Klasické akty z posledních let tedy ekaly v podob vyvolaných negativ a kontaktních kopií na uvedení do svtel soukromých i veejných galerií. Moná je to tak dobe, nebo lidé zaínají být pesyceni, a zahlceni, novými médii a vrací se k asem oveným hodnotám. Portfolio III. obsahuje 25 ernobílých akt z interiér a z exteriér ze tetího desetiletí umlecké tvorby Romana Sejkota. Svtlo svta spatilo v ervnu 2022 …

 4/6