LOTERIE

 

Sekce Loterie nabízí výhru fotografie Romana Sejkota formátu A4.

 

Podmínkou je Registrace nového uživatele www.SEJKOT.com.

Údaje v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetí straně.

 

Slosování nově registrovaných návštěvníků probíhá na konci měsíce.

Výherce bude předem vyrozuměn o výhře a jejím převzetí e-mailem.

Svou účastí v Loterii dává každý předem souhlas se zveřejněním
svého jména v případě výhry.

Fotografie a jméno výherce bude zveřejněno v sekci "Historie".

 

Loterie je v daném měsíci také bonusem pro uživatele placených služeb:

 

         Souvenir – Tričko
         Studium
         Servis – Fotoservis, Compservis, LawServis
         Kritik

 

Uživatelé placených služeb jsou automaticky zařazováni do Loterie
v měsíci užívání placené služby.

 

Uživatel placených služeb-výherce má právo výhru odmítnout a nebýt zveřejněn.

 

Loterie se může kdykoliv účastnit z titulu své vyjímečné pozice Maecenas.

 

Hodně štěstí!