Pøedešlé  1  2  3  4  5  6 Následující

 

 

BEST OF SEJKOT … 12 / 2022

… Portfolia I. - VII. vznikala spontánn bhem let 1999 a 2022. Obsahují 75 ernobílých fotografií (P I., P II., P III.), 50 barevných fotografií (P IV., P V.), 25 poítaových obraz (P VI.) a 50 fotografií velice rznorodých (P VII.), od fotogramu k instalaci. Celkem 200 dl. Prez 40 lety ivota tvoí pkný základ budoucí monografie. Jen pár jedinc ale bude moci vlastnit všech 200 pvodních originálních dl souasn. Proto vznikla myšlenka na vytvoení speciální edice, výbru 25 dl ze 200, portfolia, které bude dosaitelné širší veejnosti vetn muzeí a galerií. Best of Roman Sejkot. Je zejmé, e výbr z výbru bude nesmírn tký …

 

 

POST SCRIPTUM … 8 / 2022

…  Kadé z Portfolií I. a VII. bylo vyhotoveno v pti kusech. Kadé porfolio obsahuje 25 fotografií 40x30 cm v erné kazet. Ke kadému portfoliu je dodán popis obsahu píslušného jedineného portfolia a seznam dl v autorském azení. Ke kadému portfoliu jsou pidány dobové tiskoviny (katalogy k výstavám, plakáty, knihy) obsahující fotografie Romana Sejkota.

 

 5/6