DOBROČINNÁ AUKCE

 

 

ROMAN SEJKOT je fotograf, který mnoho let pomáhá handicapovaným.

Činí tak fotografiemi věnovanými do dobročinných aukcí, kde jsou vydraženy

ve prospěch organizací, které se podílejí na rozvoji občanské společnosti.

V minulých letech byla pomoc Romana Sejkota soustředěna hlavně na mentálně nebo fyzicky handicapované. V roce 2002 jeho fotografie pomohly obětem povodní. Mnoho let ale také pomáhají vydražené peníze za fotografie Romama Sejkota vychovávat zdravé děti k péči o rodnou planetu.

 

ROMAN SEJKOT se rozhodl věnovat každý měsíc 1 fotografii,

černobílou nebo barevnou, signovaný originál, do dobročinné aukce,

která je provozována v sekci Aukce na jeho adrese  www.SEJKOT.com

 

Pravidla dobročinné aukce

Aktuální aukce každé vystavené fotografie probíhá po dobu 1 měsíce, od prvního do posledního dne v měsíci. Všechny vydražené peníze za draženou fotografii jdou ve prospěch uvedené dobročinné organizace. Registrovaný účastník dobročinné aukce (Dražitel/Dárce) se jí účastní příhozem částky k aktuální ceně. Náplň činnosti dobročinné organizace se zobrazí po kliknutí na tlačítko Organizace. Dobročinné organizace jsou vybírány osobně Romanem Sejkotem. Organizace se ale mohou také hlásit samy na adrese  [email protected]


Po kliknutí na tlačítko Historie získáte zpětný přehled o dobročinných aukcích. Historie ukazuje, co se dražilo, kdy se dražilo, kolik peněz se vybralo

a které dobročinné organizaci byly s patřičnými doklady předány (Dar).

 

Dary jsou písemně podloženy 2 darovacími smlouvami podle §628 a násl. Občanského zákona (Dražitel/Dárce_Organizace, Organizace_Sejkot/Dárce).

Dar (peníze) Organizaci předává hotově nebo převodem Dražitel/Dárce. Sejkot dává fotografii (Dar) Organizaci. Dražitel přebírá fotografii od Organizace.

 

Slunce v duši!