Pøedešlé  1  2  3  4 Následující

 

Gustáv (rovnako Gustav) Augustín Husák rovn ze zdi na m nezíral tup
(prom Karle, milovníe všech prezident a jejich metál), ale lišácky
(rovno lišiacky) z Prahy cez (aj pes) Bratislavu do Moskvy (shodné).
Svojou echosloveninou zanášal do našich hláv pekný bordel. Ako móe by
našim prezidentom lovk, ktorý neumí ani esky, ani po slovensky? Ten to así
musí mít vo hlave pkn pomotané, nebetyný maglajs, íkal si kadý student
pipravující se na maturitní zkoušku z rodného eského jazyka. Byly to
i z hlediska obsahu opravdu bláboly, které se nedaly poslouchat, nato íst,
co bylo obrovské štstí. Díky tomu si eský jazyk zachoval istotu. Gusta ml
chzi topornou, pohyby strojové a i loutka Špejbla na tom byla lépe.
Fešáku Tony, to jsme dopadli, co? Aaach jooo …

Václav Havel zapsobil jako zjevení. Blesk z istého nebe. Prezident ve svetru,
v erné americké bund, v Alf Romeo, s cigárem, smjící se a voln hovoící
krásnou eštinou, obas zpomalenou, ale to jen proto, e hledal správná slova,
která se dala rovnou psát do knih a tesat do kamene. Zbavil republiku
Husáka i Rusáka, perval eleznou oponu a vrátil nás do Evropy. Do Rakouska
a do Nmecka u jsem to ml násobn blí, ne do Prahy, do Alp blíe ne
do Krkonoš a pro se tahat do Moskvy, kdy je blí Paí, Londýn a konen Víde,
kde se dobe vyuil dda a kam já nikdy nemohl. Vašku, vzpomínám s díky
a je škoda, es nás opustil pedasn. V divadle politiky po tob zstala díra,
jako kdy zeme herec hlavní role. Rád jsem proil tvé prezidentské roky
1989 a 2003. A léta další, a do tvé smrti, byls oporou a stal ses legendou.
Tvj prezidentský portrét u na školách a úadech viset nemusel. Objevil se tam
z iré radosti a z toho e nemusíme, ale meme. Hledls usmvav zpíma
a mnoho lidí si ten oficiální portrét nejvyššího státníka schovalo na památku.
Konen našeho prezidenta!

 

 2/4