Pøedešlé  1  2  3  4 Následující

 

Václav Klaus, milovník penz a sebe sama, táta tunelá, vynálezce ekonomiclého pojmu "eský tunel", neználek pojmu "špinavé peníze", spoluvynálezce "opoziní smlouvy", vytahující se antisportovec, veejn "podvádjící" manelku s údajn nastrenými blondýnami, aby se zakryla pravdpodobn jiná sexuální orientace, milovník bulváru, médií, krásný narcis. Upímn neupímný, obdivovaný pro chytrost, nikoli moudrost. Stroj na vlastní pravdu. Rychlokvašený profesor ekonomie. No já opravdu, ale opravdu, si nemohu vzpomenout na cokoli obvzlášt hodného zapamatování, co vykonal pro tuto zemi jako prezident. Snad jen ten klidný rozpad eskoslovenska, ale to byl ješt jen v roli premiéra. Úsmv na oficiálním portrétu je nakysle strojený, i kdy se snaí být upímný. Vychytralý pouující hnidopich vrný svému nmeckéhu pijmení, zamnitelnému za Kraut (zelí). Prezidentskou amnestií pro podvodníky a tuneláe v poslední chvíli svého zbyteného desetiletého kralování pipravil jen mou rodinu o 4.000.000,- K. A za to bych mu ml snad tleskat?
Nikdy nezapomeneme …

Miloš Zeman vstoupil do povdomí v lét 1989 jediným lánkem v Téku,
který prý psal 5 let. Pak u asi do roku 2023 nic nenapsal, nikde neuil,
ádný titul nezískal. V politice se pohybuje 33 let a pevelice se ho týká
kníeka od Maka Jak chutná moc. Urálivé, zahoklé, záludné,
nekulturní oralé ego, které si pamatuje i lánky, které nikdy nebyly napsány.
Neschopný omluvy. Vulgární lhá. Miláek diktátora Putina, sám bývalý komunista,
obdivovatel ínských komunist, nepítel Ukrajiny. Svatoušek s dlnickýma
rukama to není, na oficiálním portrétu zakrývají tetí bradu. V pímé volb prezidenta
jej volila plka z plky, tedy asi tvrtina oprávnných voli. Vtšina jej nevolila.
Ten malý zbytek extremist se k nmu moc nezná a kdy u, tak na otázku,
pro ho volili, znla odpov "aspo bude prdel". Tak to jediné se snad povedlo,
dí Praská kavárna. Pi posledním sebestedném vánoním projevu, podoben kapru,
chválil jen sám sebe,neschopen novoroního pání obanm R.
Nebylo to krásné a bylo toho dost, Milouši. Jen se se bojím, kolik zla ješt napáchá.

 

 3/4