Pøedešlé  1  2  3  4 Následující

 

 

Ze všech mých 6 prezident vychází dobe jen jeden. Z 5 prezident,
které jsem nemohl potkat, vychází dobe taky jeden, moná dva.
105 let je krátká doba a 11 prezident je malý statistický vzorek,
ale i tak se dá pedpokládát, e po tch horších vdy pichází nkdo lepší.
Jak ale posuzovat to "lepší"? Má kritéria nejsou nijak vysoká a vyplývají
z výše eeného. Ké by eský prezident uml dobe aspo esky,
znal eskou historii, eskou kulturu, nemluvil sprost, neuráel lidi, nelhal,
nepodvádl, nebyl sebestedný narcis, byl schopen lidem naslouchat
a pirozen je vedl do budoucnosti k lepším asm nikoli skrze vlastní
prospch, ale dokonce bez ohledu na vlastní ztráty. Bez kurately Kremlu,
ani politické, ani finanní. Nebát se, nekrást a milovat vítzící pravdu.
A jestli bych si mohl ješt nco pát, tak ádného komunistu, tajného agenta,
sedmdesátníka, který chce na Hrad jen pkn doít a udlat pár krvavých
kšeft s Ruskem pod pláštm imunity. Jo a me to být klidn i ena,
co by v naší maistické spolenosti byla bomba, i kdy jen malá, vzhledem
ke spoust en v premiérských a prezidentských a královských pozicích
v evropských zemích v minulosti i souasnosti. eny, kdy tady bude
vládnout ena, kdy ji nezvolíte vy? "Chlapi chlapm" je staré a zavánjící… :))

 

Roman Sejkot, Praha, 4. 1. 2023