Pøedešlé  1  2  3  4 Následující
VICHNI MOJI PREZIDENTI

JAK JSEM ... potkával prezidenty (2023)

Píspvek k obecné diskusi o obrazech hlav státu

v hlavách obanú našeho státu

 

Antonín Novotný vládl v roce 1963, údajn nejkrásnjší prezident na svt,

ale v tch letech mne míjel, byl jsem mimino ani školkou nepovinné a tím pádem jsem nvdl nic o antických ideálech krásy, ani o politice. Tonda ke mn promlouval a mnohem pozdji, jako duch dávné historie,

jako trdlo komolící eštinu i cizí slova. Fešácké trdlo mající k Diskobolovi,

Diovi nebo aspo k Davidovi, hodn daleko. 

Ludvík Svoboda na nás na základní škole nezíral tup ze zdi, nýbr hledl neochvjným pohledem zleva doprava, ze západu na východ,

smrem k Sovtskému svazu, který nás pišel okupovat s tanky v roce 1968.

Nebylo mi ani pt, tanky se mi moc líbily, kdy se kolem m valily ty voucí

ocelové obludy z východu na západ, k západonmecké hranici,

sedl jsem ve škarp, plácal je z hlíny, jezdil s nima po písku,

Svoboda byl generál, tanky mi tajn mizely, rodie je nemusely.

Ludva a jeho sovtské tanky mne pronásledovaly po celou dobu

základní školní docházky a vypadalo to a na vné asy.

 

 

 

 

 1/4