Romanův kámen

1988, černobílá fotografie, baryt, 24x30cm.

Aukce ve prospěch Sdružení TEREZA