Akty v kostele
Akty v kostele

Kostel sv. Vavřince, koncertní sál Pražského jara, 9-12/1994.

Televizní šot z výstavy aktů inspirovaných freskami s křesťanskou tematikou.

Akty byly fotografovány s freskami a vystaveny v místech jejich vznku.

Redaktor : V. Pressler.

Vyrobil : CABLE Plus, 1994.

Digitalitace VHS : Karel Burda, Martin Spousta, Vladimír Vlček, 2010.

Omluvte, prosím, sníženou kvalitu způsobenou stářím kazety VHS.