Pøedešlé  1  2 Následující

 

NA VELIKOSTI A TECHNICE A DALŠÍM ZÁLEÍ …

Ano, i to je pravda. Obraz KRASOPRSLENÍ z roku 2015 lze vlastnit jen jediný, velký originál na plátn. Menší obraz pod sklem je zhotoven klasicky fotochemicky na papír a v první edici z roku 2020 jich bylo udláno pt. Dva jsou prodané a ti zbývají. Stejná výchozí data, rzné technologie, rzný úinek a rzné ceny. Záleí i na dalších okolnostech. Napíklad kdo bude dílo vlastnit a kde bude viset. Bude umístno ve veejném nebo v soukromém prostoru? Poizuje si dílo lovk pro sebe a nebo jako dar pro nkoho jiného? Nezaleí tedy jen na díle samotném a zjednodušeném líbí nelíbí, ale na mnoha dalších okolnostech. Sami jste se urit setkali se situací, kdy nkdo prohlásí, moc se mi to líbí, okamit bych to bral, ale co by tomu ekli lidi? Napíklad. Pomluví nás. Napíklad. Protoe sami si to dovolit nemohou. Napíklad. Z finanních dvod. Napíklad. Z jiných dvod. Napíklad.

Roman Sejkot, Praha, 12. 5. 2023, www.SEJKOT.com

Autor textu na výstav vystavuje 2 díla, ABSOLUTNÍ PAST a KRASOPRSLENÍ. Kadé dílo je vystaveno v originální a sbratelské podob. Lze porovnat úinky.

ABSOLUTNÍ PAST

https://www.sejkot.com/detail_galerie.php?id=2701&id_cat=1

KRASOPRSLENÍ

https://www.sejkot.com/detail_galerie.php?id=2295&id_cat=59