Pøedešlé  1  2 Následující

 

 

Na výstav jsou vbec prvn prezentovány dosud nevystavované práce z let 1989 a 2021. 18 + 4 instalace. Pro tomu tak je, poznáte na míst a budete moci ovlivnit autora v jeho dalším smování. Reakce diváka je zásadn dleitá. Na www.SEJKOT.com v galerii ART je ji pipravena sekce "18 + ADULTS ONLY", ale zda bude naplnna, bude záleet i na Vás.

Zvauji vytvoení speciálního sbratelského portfolia (mimo 7 adových Portfolií I. - VII., viz PÍBH PORTFOLIÍ) po vzoru kabinet anglických gentleman, kam nemly pístup eny, a se jich obsah dost asto pevelice týkal, viz nap. archeologické vykopávky z Pompejí. Zda mimoádné "PORTFOLIO English Gentlemans Cabinet" vznikne, bude rovn tak trochu záleet i na Vás.

Souasn si budete moci prohlédnout celou spolenou výstavu AKTA EROTIKA, 200 dl od 100 autor.

Tším se na shledanou!

Roman Sejkot, 23. 8. 2022

 

2/2