Pøedešlé  1  2 Následující
AKTA EROTIKA 2022


SETKÁNÍ S AUTOREM, KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

24. 8. 2022,  15h - 18h
31. 8. 2022,  15h - 18h
07. 9. 2022,  15h - 18h
14. 9. 2022,  15h - 18h

Steda, je ... tam teba ...

Mnemotechnická pomcka.

 

Co mete oekávat? Je to šance pro všechny, kteí chtli pijít na vernisá a nevyšlo to, ale i pro ty, se kterými jsem nemohl na slavnostním otevení výstavy pohovoit déle a ve vtším klidu, neb vernisá byla velmi rušná… :) … Na ukázku pinesu sbratelská portfolia, která jsou jinak k vidní jen u mne v ateliéru. Zájemci si budou moci rovnou odnést i njaké drobné dílo ze skicáe.

 

 

 1/2