Pøedešlé  1  2  3 Následující
PARIS PHOTO 2010

 

PARIS PHOTO je komerní veletrh s umleckou fotografií. Fascinující a pro kadého jinak.

PARIS PHOTO je fotografický veletrh, na kterém pední privátní galeristé z celého svta prodávají fotografie. Koná se jednou za rok v Paíi v podzemí paláce Louvre zvaném Carrousel du Louvre. Kdo ve svt prodeje umlecké fotografe nco znamená, ten nesmí v Paíi chybt. Krom stovky svtoznámých fotogalerií letos na PARIS PHOTO prodávalo své nejlepší fotografické knihy 20 pedních svtových vydavatel. Byl mezi nimi také Kant (Karel Kerlický) a Torst (Viktor Stoilov).

 

1. Veletrh trval jen 4 dny (18. - 21.11.2010) a od prvního dne se opravdu prodávalo. Co a za kolik, to uvádím dále s tím, e hranice se voln prolínají. 

Nic neplatí absolutn a výjimky potvrzují pravidla.

 

2. Ceny souasných ijících mladých neznámých autor zaínají na 1.000,- EUR.

 

3. Ceny ijících klasik se pohybuji kolem 10.000,- EUR.

 

4. Ceny mrtvých klasik je pohybují v ádu desítek tisíc EUR.

 

5. Nejdraší fotografii, kterou jsem mezi tisíci jiných vystavených zazanamenal, byla fotografie Jaroslava Rösslera za 100.000,- EUR.

 

6. Nkteí galeristé neuvádjí ceny a sdlují je pouze na vyádání, take je moné, e jsem vidl fotografii ješt draší, ale nevdl jsem o tom.

 

7. Nkteí galeristé nevystavují všechny fotografie, ale mají ty nejlepší kousky schované pro seriózní a movité klienty.

 

                                                                    1/3