FOTOŠKOLKA pro INDIVIDUALITY
Kód iS / Photo Garden
Cíl

Naučit děti ( a rodiče ) trochu fotit ... :-)

Lektor Mgr. Roman Sejkot
Popis

Den : Libovolný

Čas : Libovolný

Periodicita : Libovolná

Místo : Libovolné

Počet osob : 1 + 1 ( dítě + rodič )

Cena : 500,-Kč / 1h

Minimální doba : 1h / 1den

Maximální doba : 8h / 1den

 

Program :

 

Individuální studium poskytuje největší prostor pro získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností. Individuální studium je založeno na permanentním dialogu mezi lektorem a žákem. Individuální studium je dobrovolné a placené. Individuální studium (workshop pro 1 +1 osobu) je časově maximálně přizpůsobeno dítěti. Individuálním studiem dítě a rodič získá přesně tolik znalostí, kolik jich potřebuje. Individuální studium probíhá v ateliéru Romana Sejkota, exterierech a interierech nutných pro výuku. Individuální studium je intenzivní, kombinuje teorii a praxi. Do Fotoškolky jsou přijímány pouze děti v doprovodu rodičů. Dětský (rodičovský) absolvent individuálního studia získá písemné potvrzení o absolvování studia ve stanoveném rozsahu... :-))

 

Cena 500,-CZK / 1h
Objednávka