INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM
Kód iS / Computer and Photography
Cíl

Optimální zpracování fotografií v počítačích

Lektor Mgr. Roman Sejkot
Popis

Den : Libovolný

Čas : Libovolný

Periodicita : Libovolná

Místo : Libovolné

Počet osob : 1

Cena : 500,-Kč / 1h (Studenti SŠ a VŠ: 250,-Kč / 1h)

Minimální doba : 1h / 1den

Maximální doba : 8h / 1den

 

Program :

 

Individuální studium poskytuje největší prostor pro získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností. Individuální studium je založeno na permanentním dialogu mezi lektorem a studentem. Individuální studium je dobrovolné a placené. Individuální studium (workshop pro 1 osobu) je časově maximálně přizpůsoben studentovi. Individuálním studiem student získá přesně tolik znalostí, kolik jich potřebuje. Individuální studium probíhá v ateliéru Romana Sejkota, exterierech a interierech nutných pro výuku. Individuální studium je intenzivní, kombinuje teorii a praxi. Individuální studium může probíhat pomocí internetu. Ke studiu jsou přijímány osoby starší 15 let. Horní věková hranice není stanovena. Absolvent individuálního studia získá písemné potvrzení o absolvování studia ve stanoveném rozsahu.

 

Cena 500,-Kč / 1h
Objednávka