INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM
Kód 1iS
Cíl

Svobodné studium fotografie přizpůsobené individuálním potřebám

Lektor Mgr. Roman Sejkot
Popis

Den konání kurzu : Individuální

Čas konání kurzu : Individuální

Periodicita výuky : Individuální

Místo konání : Individuální

Počet osob v kurzu : 1

Cena kurzu: 1.000,- Kč  / 1h ( studenti SŠ a VŠ : 500,- Kč  / 1h )

Minimální doba výuky : 1 hodina  / 1 den

Maximální doba výuky : 8 hodin  / 1 den

Sleva 30% od 11. hodiny výuky dále.

Sleva 50% od 21. hodiny výuky dále.

 

Program studia:

Individuální studium poskytuje největší prostor pro získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností. Individuální studium je založeno na permanentním dialogu mezi lektorem a studentem. Individuální studium je dobrovolné a placené. Individuální studium (workshop pro 1 osobu) je časově maximálně přizpůsoben studentovi. Individuálním studiem student získá přesně tolik znalostí, kolik jich potřebuje. Individuální studium probíhá v ateliéru Romana Sejkota, exterierech a interierech nutných pro výuku. Individuální studium je intenzivní, kombinuje teorii a praxi. Individuální studium může probíhat pomocí internetu. Ke studiu jsou přijímány osoby starší 15 let. Horní věková hranice není stanovena. Absolvent individuálního studia získá písemné potvrzení o absolvování studia ve stanoveném rozsahu.

 

Cena 1.000,- Kč / 1h
Objednávka