INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM
Kód 1iS
Cíl

Svobodné studium fotografie přizpůsobené individuálním potřebám

Lektor Mgr. Roman Sejkot
Popis

Den konání kurzu: Individuální.

Čas konání kurzu: Individuální.

Periodicita výuky: Individuální.

Místo konání: Individuální.

Počet osob v kurzu: 1

Cena kurzu: 500,- Kč / 1h (Studenti SŠ a VŠ: 250,-Kč / 1h)

Minimální doba výuky: 1 hodina / 1den

Maximální doba výuky: 8 hodin / 1den

 

Program studia:

Individuální studium poskytuje největší prostor pro získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností. Individuální studium je založeno na permanentním dialogu mezi lektorem a studentem. Individuální studium je dobrovolné a placené. Individuální studium (workshop pro 1 osobu) je časově maximálně přizpůsoben studentovi. Individuálním studiem student získá přesně tolik znalostí, kolik jich potřebuje. Individuální studium probíhá v ateliéru Romana Sejkota, exterierech a interierech nutných pro výuku. Individuální studium je intenzivní, kombinuje teorii a praxi. Individuální studium může probíhat pomocí internetu. Ke studiu jsou přijímány osoby starší 15 let. Horní věková hranice není stanovena. Absolvent individuálního studia získá písemné potvrzení o absolvování studia ve stanoveném rozsahu.

 

Cena 500,-Kč / 1h
Objednávka