Pøedešlé  1  2  3 Následující
MULTIDIMENZIONALITA FOTOGRAFIE

DERNISAGE, 2.10.2014, 17:00,

Malá galerie vdeckého obrazu MGVO,

MFF UK, Praha 2, Ke Karlovu 3.

 

Foto Petr Zamarovský: Roman Sejkot 1987-2014.

Fotografie z vernisáe ze dne 25.6.2014.

 

NÁVRAT STARÝCH AS ANEB NAD FOTOGRAFIEMI ROMANA SEJKOTA

 

S Romanem Sejkotem se známe drahn let, tuším, e by to mohlo být u skoro ticet.  Roman tenkrát konil studium na matematicko-fyzikální fakult UK a v rámci své diplomové práce zpracovával fotografie koronových výboj za atmosferického tlaku. Tento typ výboje vzniká v tsném okolí pedmt, na kterých je zavedeno vysokofrekvenní naptí. Šlo tedy o fotografii aplikovanou ve fyzice. Vlastn ani nevím, zda to byla fotografie v pravém slova smyslu, protoe stopy výboje se na citlivou vrstvu zaznamenávaly pímo, nikoli tedy zprostedkovan njakou optickou soustavou.


Nicmén Roman se zabýval i obecn srozumizelnjšími tématy, reportáemi, portréty … a hlavn fotografiemi pvabných dívek a en. Vystudoval poté fotografii na FAMU. Své námty pojímal svérázným sejkotovským hravým stylem. Vypichoval rzné zajímavé detaily, nacházel neekané tvarové analogie. Obas své fotografie provázel i vtipným slovním doprovodem. Nebál se divoce experimentovat. Experimentuje dodnes a díky digitální technologii experimentuje stále více a stále radostnji. Nkteré z jeho experiment se objevily na kalendái MFF 2∞8.

 

 1/3