Pøedešlé  1  2  3 Následující
MOBILE IMAGING

 

PHOTOKINA 2012. WORLD OF IMAGING. MOBILE IN MOTION. IMAGING IN MOTION. SMART PHONE. TABLET. SMART PHOTO WORLD.

 

Po dvou dynamických letech na poli svtlopisného zobrazování se jako stálice na nebi svtových výstav opt zjevila Photokina 2012. Co se od posledni výstavy Photokina 2010 zmnilo? MOBILE IMAGING. To je nejvtší potencionál fotografického prmyslu. Kadá tetí fotografie je dnes poízena smartphonem. K prezentaci "staí" sociální sít. Stále ale jde o tradiní obrazový jazyk zvaný fotografie, jeho obsah i forma se práv nachází v gigantickém pohybu, který ped pár lety nikdo nepedpokládal. 

 

O em byla Photokina 2012?

1. O nostalgickém odchodu technologie zvané film do vných loviš. Firma FUJIFILM vyrábí u jen 11 druh film, z toho 2 ernobílé. Kdo ale zde porovnal velkoplošné zvtšeniny z filmu a velkoplošné tisky z ipu, musel na vlastní oi vidt kvalitativní rozdíl ve prospch ipu. U jen ZENITH z Krasnogorsku se 40 let starou zrcadlovkou a souasným faceliftem Canonu pipomínal minulost...

 

2. O evoluci technologie digitální stereofotografie (3D photography). Firma FUJIFILM ji trochu upozadila, tko íci pro, je jediná na svt, komerní pístroj má na trhu 4 roky, 3D TV vyrábí kadý, pibývají anaglyfické monitory u poíta pro sledování 3D obrazu bez brýlí a nikdo firm FUJIFILM nešlape na paty.    

 

3. O evoluci technologie zvané ip. Svtu vládne firma NIKON se zrcadlovkou D800 se 36MPx a rekordním rozsahem 14,4EV, který se blíí rozsahu lidského oka (15EV).

                                                    1/3