objednávka
PøedešlĂ©  1  2  3  4 NásledujĂ­cĂ­

 

2. Režijní náklady

Částky zde uvedené jsou velmi proměnlivé a liší se podle použité fotografické snímací techniky, např. film (24x36mm až 9-12cm), digitální snímací techniky, počítačů, softwaru, osvětlovacího parku, rekvizit, maskérky, dopravy, atd.

Detailní kalkulace režijních nákladů bude zhotovena dle Vaší konkrétní zakázky. Níže uvedené částky jsou orientační, za 1 pracovní den.

       Fotografická technika ......   200,-Kč
       Fotostudio .........................   300,-Kč
       Osvětlovací technika ........   400,-Kč
       Automobil ..........................   800,-Kč
       Maskérka .........................  1.800,-Kč

3. Licenční poplatky

Odměna (§49) za užití díla dle Autorského zákona č.121/2000
bude stanovena v uzavřené licenční smlouvě (§46)
a odvozuje se od způsobu užití díla.

Licenční poplatky jsou jiné v případě osobního užití a jiné v případě širokého mediálního užití (např. v rozsahu republikové nebo mezinárodní reklamní kampaně).

Licenční poplatky jsou kalkulovány po obdržení informací o užití díla.

 

Celková cena zakázky Vám bude vypočtena a sdělena předem.

Je zde i možnost fakturace s paušální částkou v dobré víře
bez sepisování smlouvy. To je obvyklé u menších zakázek.

Roman Sejkot není plátce DPH.        [email protected]

                                                                  2 / 4