Pøedešlé  1  2  3  4 Následující

 

 

Absolutní past diváka magicky pitáhne u z dáli a pak jej pinutí k podrobnému zkoumání zblízka. Z dnešního pohledu je tehdejší erotika velice umírnná, skoro dtinská. Postaviky jsou cudné, polonahé a tehdejší móda i tlesná kultura byla zcela odlišná. Diváci se usmívají, mui i eny spolen, ertují, obdivují, nkteí vzpomínají a nkdo si klade otázky, co je s tmi lidmi z obrazu? Bylo jim krásných dvacet a te jim me být krásných padesát. Kolá se obsahem a významem pesunula od angaované umlecké erotické provokace k historicko sociologické estetické sond. Podstatné je, e dílo ije, pitahuje pozornost a bude tomu tak vzhledem k promující se spolenosti i v budoucích letech.

Po výstavách v kostelech si dokái pedstavit její umístní v úspšných firmách, v moderních i historických soukromých vilách a rezidencích. Nebude jen na ozdobu. Povede vdy k diskusi, která bude odhalovat povahu a charakter návštvník.

Obrazová kolá s názvem Absolutní past z roku 1990 je výjímený originální obraz obsahov, esteticky i umlecky, jeho hodnota stále poroste. Obraz je vysoce pozitivní. Nelze jej zhotovit znova, nelze jej kopírovat, duplikovat, nehrozí falzum. Jde o jediný a jedinený originál. Tomu odpovídá i souasná cena, která byla ped deseti lety tyikrát a ped pti lety dvakrát niší, ne nyní.

Roman Sejkot, 24. 7. 2022, Praha

 

 4/4