Pøedešlé  1  2  3  4 Následující

 

 

Kolá Absolutní past se objevila v roce 1991 na titulní stran spoleenského týdeníku REFLEX, íslo 36. Komu z umlc se to poštstí? Byla slavná.

Dlouhé roky pak Absolutní past visela pouze v mém ateliéru. Návštvy ji obdivovaly, nkteré se s ní fotografovaly. Objevila se v televizních dokumentech. Já kolá povaoval stále za souást nedokoneného triptychu, a proto ji nevystavoval. Ubhlo 20 let.

A ke mn zavítal Mirek Lipina, praský galerista z La Femme, a zeptal se, pro kolá nevystavuji? Odpovídal jsem, e má tvorba se ubírala zcela jiným smrem, e jsem znám jinými díly, e kolá povauji za angaované umní se svým smyslem na poátku devadesátek. Jeho odpov znla, e to vbec nevadí a e je poteba Absolutní past znovu vystavit. Stalo se.

Galerie La Femme, Novomstská radnice (Praha), Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského (Sokolov), MaG Vodany, Art Centrum G4 (Cheb), Sbor eských bratí (Mladá Boleslav), to je pár míst, kdy byla kolá Absolutní past v posledních letech pedstavena. Všude se setkala s velkým úspchem a s nadšeným studiem drobných barevných postaviek.

 

 3/4