Pøedešlé  1  2  3  4 Následující

 

 

Vybral jsem kasiku, vyrazil na nákup a k údivu všech pítomných vykoupil vše, co bylo momentáln k mání. Stihnul jsem i první eský erotický magazín LEO a zaala práce s vystihováním a skládáním na podlaze. Ihned bylo jasné, e nevznikne právidelná pravoúhlá sí. Na co to nalepit? Poslouila stará stojka na plakáty 100x120 cm. Byl dán rozmr. Desku jsem natel ern jako pkn kontrastující základ pro rová tla. Vznikla nejvtší lepená kolá v R, solitérní dílo, které se mlo pvodn stát souástí triptychu po vzoru deskových oltáových obraz.

Teoretika umní Anna Fárová chystala velkou výstavu eská symbolika na listopad 1990 do výstavní sín ÚLUV na praské Národní tíd. Slíbil jsem, e nco dodám a pijel jsem metrem s metrovou Absolutní pastí. Její oi zazáily! Ihned pochopila symboliku. Nebylo teba nic vysvtlovat. Vybrala mi estné místo vedle fotografie pískovcového eského lva s korunou. Byl jsem výsostn poctn! Tak zapoal samostatný ivot koláe Absolutní past.

Den po vernisái jsem jel dílo zkontrolovat a zjistil, e je pry. Byl jsem potšen (e by prodej) i vystrašen (e by kráde) souasn. Ani tak, ani tak. Pišel pan Krejí, autor fotografie pískovcového lva a rozlícen penesl mou kolá jinam cosi vouce. Hmm, kurátorka výstavy pece ví, co dlá. apnul jsem své dílo a vrátil je zpt na pvodní místo. Po týdnu jsem pišel na výstavu s pozvanou návštvou a co myslíte, e se stalo? Tak jsme si hráli s panem Krejím a do konce výstavy.

 

 2/4