Pøedešlé  1  2  3 Následující
BESSER nen BETTER

 

"… slibuji, e se budu snait hýbat zpsobn…" Jií Besser, 27.10.2011

 

To ekl pomocník kultury R v Národním divadle v Praze pi pedávání Cen Ministerstva kultury 2011 pímo do oí práv ocennému svtoznámému choreografovi Jiímu Kyliánovi. Tímto výrokem odstelil sám sebe ped tísícovkou pítomných a dalšími ped TV poprvé. Pro? Jií Kylián (stejn jako teba americká FBI) ví, e kdy lovk le, pohybuje se jinak, ne kdy mluví pravdu. Jií Besser neekl, e se bude snait jednat zpsobn. ekl, e se bude snait hýbat zpsobn. Tedy tak, aby zakryl nezpsobné jednání, co logicky vyplynulo. Od té chvíle jsem u jen ekal, kdy se nco provalí. e se to ale provalí tak rychle, to jsem neekal. Výše popsanou situaci lze vidt na iVysílání Tv (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320181537-ceny-ministerstva-kultury-2011/).

 

Podruhé se sluebník kultury R odstelil dne 5.12.2011 na vlastní tiskové konferenci prohlášením o porušení zákona. V majetkovém piznání zatajil vilu na Florid.

 

Potetí se pomaha kultury R odstelil ve chvíli, kdy prohlásil, e se lenstvím ve spolenosti Comoros Group, LLC, nijak neobohatil. Jak vit tomu, e 2x ron létal na dovolenou do vily na Floridu zdarma? Cenu podobné dovolené lze snadno vyíslit.

 

                                                     1/3