Pøedešlé  1  2  3 Následující
TOP 12 po 8 mscch

 

TOP 12 je fotografická hitparáda. Má za sebou 8 msíc existence. Rozebereme si její výsledky.

 

TOP 12 zaíná íjnem 2010. Web www.SEJKOT.com po testování odstartoval 16.9.2010, a proto jsou starší výsledky neoficiální. Podíváme se na body. Mete je kontrolovat se mnou.

 

V íjnu 2010 zvítzila váná hudba a balet, kdy fotografie z tchto oblastí obsadily prvních 7 míst ze 12. Pekvapivé. Na posledním míst bodovala ješt modelka Zuzana Prypoová.

 

V listopadu 2010 suverénn vítzí Dita Bochníková a kategorie portrét s 8 místy ze 12. Zuzana Prypoová se posouvá výše a nov se objevuje Kateina Kuerová.

 

V prosinci 2010 opt vyhrává Dita Bochníková a moderní tanec (5/12). Prvn se objevuje A.Minkkinen.

 

V lednu 2011 vítzí Gibraltar a Ice. V celkov vyrovnaném msíci obsazují akty 3 místa ze 12. Zuzana Prypoová opt boduje.

 

V únoru 2011 konen obsazuje první místo Zuzana Prypoová. Gratuluji! Prvn se objevuje Roman Sejkot, Dita Bochníková se ješt drí, balet obsazuje 4/12, portrét má 6/12.

 

                                                     1/3